Valokuvaaja Vantaalla
 
Valokuvat – pysyviä muistoja elämän hetkistä

Evästeasetukset tällä sivustolla

Tämä sivusto käyttää evästeitä toimittaakseen kävijöille optimaalisen käyttäjäkokemuksen. Tietty kolmannen osapuolen sisältö näkyy vain, jos kolmannen osapuolen sisältö on otettu käyttöön.

Kun tulet tälle sivustolle, voit valita kolmesta evästeilmoituksesta haluamasi: 

1. Teknisesti tarpeen

Nämä evästeet vaaditaan sivuston toimintaa varten esimerkiksi sen suojaamiseen hakkerointiyrityksiä vastaan ja sivuston yhtenäisen ja kysyntää vastaavan ulkoasun varmistamiseksi.

2. Analyyttinen

Näillä evästeillä optimoidaan käyttäjäkokemusta. Se sisältää kolmannen osapuolen toimittamia tilastotietoja sivuston operaattorille ja räätälöidyn mainonnan esittämisen seuraamalla käyttäjän toimintaa eri sivustoilla.

3. Kolmannen osapuolen sisältö

Tämä sivusto voi tarjota kolmansien osapuolten omalla vastuullaan toimittamaa sisältöä tai toimintoja. Nämä kolmannet osapuolet voivat määrittää omia evästeitään esimerkiksi seuraamaan käyttäjien toimintaa tai mukauttamaan ja optimoimaan tarjouksia.

*  *  *  *  *

Mitä evästeet (=cookies) ovat

Kuten useimmat net­ti­si­vut, myös tämä sivusto käyttää evästeitä. Ne ovat pieniä tie­dos­to­ja, jotka selaimesi tallentaa lait­teel­le­si pa­ran­taak­seen sivuston käyt­tö­ko­ke­mus­ta. Lisää tietoa eväs­teis­tä löydät Tra­fico­min, Liikenne ja vies­tin­tä­vi­ras­ton Ky­ber­tur­val­li­suus­kes­kuk­sen net­ti­si­vul­ta.

Eväs­tei­den käytöstä

Va­li­tet­ta­vas­ti useim­mi­ten ei ole mah­dol­lis­ta estää eväs­tei­den käyttöä ilman, että myös niiden mah­dol­lis­ta­mat toi­min­nal­li­suu­det estetään. Eväs­tei­den käyttö onkin näin ollen suo­si­tel­ta­vaa mikäli et ole täysin varma tar­vit­set­ko niitä tai jos ne mah­dol­lis­ta­vat palvelun, jota käytät.

Sivuston toiminnan kannalta vält­tä­mät­tö­mät evästeet: 

Näiden eväs­tei­den avulla pidetään huolta sivuston pe­rus­toi­min­nal­li­suuk­sien, kuten na­vi­gaa­tion toi­min­nas­ta ja lo­mak­kei­den täy­den­tä­mi­ses­tä, mutta lo­mak­kei­ta si­vus­tol­la ei ole. Kun klikkaat eväs­teil­moi­tuk­sen pai­ni­ket­ta "Teknisesti tarpeen" eli siirrät liukupainikkeen oikealle, käytössä ovat vain sivuston toiminnan kannalta vält­tä­mät­tö­mät evästeet.

Kolmannen osapuolen evästeet:

Si­vus­tol­la voi olla linkkejä Sirpa Papinahon Youtube-tilille (SirpaS–Vantaa) tai Vimeo-vi­deo­ti­lil­le, Instagram-tilille ja Facebook-sivulle sekä net­ti­leh­tien ISSUU-jul­kai­sua­lus­tal­le, jolloin kyseiset tahot käyttävät omia eväs­tei­tään kä­vi­jä­seu­ran­taan, mai­non­taan ja yk­si­tyi­syys­a­se­tuk­siin liittyen, kun klikkaat linkistä itsesi noille sivuille. 

Google Analyticsiä kävijäseurantaan sivustolla ei ole käytössä.

Eväs­tei­den käytön estäminen

Kun klikkaat eväs­teil­moi­tuk­sen pai­ni­ket­ta "Hylkään evästeet" käytössä ovat vain sivuston toiminnan kannalta vält­tä­mät­tö­mät evästeet. Voit myös estää eväs­tei­den käytön selaimesi ase­tuk­sis­ta Asetukset-otsikon alta. Huo­mioit­han, että eväs­tei­den käytön esto selaimen ase­tuk­sis­ta saattaa vaikuttaa sekä tämän että muiden käyt­tä­mie­si sivujen toi­min­taan.

Internet-selaimen Incognito-, InPrivate-, Private Browsing-, Private Window- tai vastaava tila käyttöön ottamalla ei vält­tä­mät­tä estä evästeitä, vaan peittää vain jälkensä lait­teel­la, jolla selaa in­ter­net­tiä. Jos to­del­la­kin haluaa piilottaa jälkensä netissä ja estää seurannan, kan­nat­ta­nee käyttää VPN-so­vel­lus­ta.